Vi køber

 • Dødsboer
 • Bedre indbo, specielt moderne Skandinavisk design, møbelkunst og kunstindustri, tidlige
  antikviteter og mere almindeligt indbo kan videreformidles.
 • Hele samlinger af Skandinavisk kunstindustri.
 • Hele samlinger af bedre brugskunst, som moderne og ældre/antikke glas, sølv, bronzer, skulpturer
  m.m.
 • Enkelte effekter af højere kvalitet.

Speciale

 • Dansk stentøj , bl.a. vaser af Axel Salto, lågvaser af bl.a. Carl Halier, Kresten Bloch og Niels
  Thorsson, Saxbo, Skulpturer af Jean Rene Gauguin, vaser af Niels Hansen Jacobsen, Arne Bang.
  Svensk stentøj, bl.a. Vilh. Kåge, Berndt Friberg, Stig Lindberg, Carl Harry Stålhane, Hans Hedberg
  mv.

Bronzer

 • Just Andersen, Tinos, Arno Malinovski, J. Jacob Bregnø og andre Art Deco bronzer/bronzeskulpturer.

Glas

 • Holmegaard, Orrefors, Kosta, Tysk/Østrigsk/Ungarsk jugend glas, Itala, Nuutajärvi Nötsjö mv.

Moderne Møbelkunst

 • Polstrede møbler fra bl.a. Fritz Hansen fra 30-40’erne, Slagelse Møbelværk, A.J.Iversen, Ivan
  Schlechter, Jacob Kjær, Gustav Berthelsen mv.
  Palisander og teak møbler fra 50’erne-70’erne.
 • Møbelklassikere af bl.a. Hans J. Wegner, Finn Juhl, Poul Kjærholm, Arne Jacobsen, Ole Wanscher, Fritz Henningsen, Jacob Kjær, Kaare Klint, Børge Mogensen, Helge Vestergaard Jensen, Piet Hein, Nanna Ditzel, Bodil Kjær, Phillip Arctander, Viggo Boesen, Flemming Lassen, Kindt-Larsen, osv.

Tekstiler og tæpper

 • Af alle kendte danske og skandinaviske designere.

Belysning

 • Poul Henningsen, Vilhelm Lauritzen, Holm Sørensen, Lyfa, Fog og Mørup mv.

Kemnitz tilbyder generelt en uforpligtende assistance og rådgivning, når Deres indbo skal sælges.
Send evt. billeder til vores email: contact@kemnitz.dk eller via mobilen: +45-20430638, og vi vender straks tilbage for yderligere aftaler.

____________________________________________________________________________________________________________

[columns] [span6]

2015-08-16 21.54.01 2015-08-16 22.11.43 2015-08-21 15.55.02 2015-08-21 16.25.36 2015-08-21 17.05.08 2015-08-16 21.21.48 2015-08-16 19.56.04 2015-08-08 19.51.42

[/span6][span6]

2015-08-08 19.50.50 2015-08-08 19.43.42 2015-08-08 19.35.15 2015-08-08 18.44.15 2015-08-08 18.36.19 2015-08-08 17.27.43 2015-08-08 16.42.552015-08-08 17.21.55We buy

 • Estates
 • Better household contents, especially modern Scandinavian design, furniture and decorative applied arts, early antiques and more common contents can be disseminated.
 • Entire collections of Scandinavian applied arts.
 • Entire collections of better handicrafts, modern and old/antique glass, silver, bronzes, sculptures etc.
 • Items of high quality.

We specialize in

 • Danish stoneware, including vases of Axel Salto, lidded vases from, among others Carl Halier, Kresten Bloch and Niels Thorsson, Saxbo, Sculptures by Jean Rene Gauguin, vases of Niels Hansen Jacobsen, Arne Bang.
 • Swedish stoneware, including Vilh. Kåge, Berndt Friberg, Stig Lindberg, Carl Harry Stålhane, Hans Hedberg etc..

Bronzes

 • Just Andersen, Tinos, Arno Malinowski, J. Jacob Bregnø and other Art Deco bronzes/bronze sculptures, Jean Rene Gauguin etc.

Glass

 • Holmegaard, Orrefors, Kosta, German / Austrian / Hungarian Art Nouveau glass, Itala, Nuutajärvi Nötsjö, italian glass etc.

Modern Furniture Design

 • Upholstered furniture from, among others Fritz Hansen from 30-40s, Slagelse Møbelværk, AJ Iversen, Ivan Schlechter, Jacob Kjær, Gustav Berthelsen etc.
 • Rosewood and teak furniture from the 50s-70s.
 • Furniture Classics from, among others Hans J. Wegner, Finn Juhl, Poul Kjærholm, Arne Jacobsen, Ole Wanscher, Fritz Henningsen, Jacob Kjær, Kaare Klint, Børge Mogensen, Helge Vestergaard Jensen, Piet Hein, Nanna Ditzel, Bodil Kjaer, Phillip Arctander, Viggo Boesen, Flemming Lassen, Kindt-Larsen, and so on.

Textiles and carpets

 • Of all known Danish and Scandinavian designers.

Lighting

 • Poul Henningsen, Vilhelm Lauritzen, Holm Sorensen, Lyfa, Fog & Mørup etc.

Kemnitz generally offers an informal assistance and advice when your household content are to be sold. Please send images on email: contact@kemnitz.dk or on the cell phone: +45-20430638, and we will get back for further agreements asap.

Feel free to contact us for a quote.

____________________________________________________________________________________________________________

[columns] [span6]

2015-08-21 15.55.27 2015-08-16 21.52.28 2015-08-16 22.11.43 2015-08-21 16.25.36 2015-08-21 17.05.37 2015-08-16 21.21.482015-08-16 19.56.042015-08-08 19.51.42

[/span6][span6]

2015-08-08 19.50.50 2015-08-08 19.43.42 2015-08-08 19.35.15 2015-08-08 18.44.15 2015-08-08 18.36.19 2015-08-08 17.27.43 2015-08-08 17.21.55 2015-08-08 16.42.55

[/span6][/columns]