Handelsbetingelser og Vilkår

BETALINGSBETINGELSER. Betaling for bestilt vare kan ske online ved brug af de kreditkort, der er beskrevet under “Betalingskort”. Betalingen for dine varer trækkes først på din konto, når varen er afsendt eller afhentet. Alle kunder, der betaler med kort, er underlagt valideringskontrol, og vi forbeholder os retten til at forsinke en ordre, hvis vi mener, at yderligere sikkerhedskontrol er nødvendig.

BETALINGSKORT OG VALUTA. Vi modtager følgende betalingskort: Visa, Visa/dankort, MasterCard, American Express. Vi modtager følgende valutaer: DKK, SEK, NOK, EUR, GBP og USD.

FORTRYDELSESRET. Vi giver altid fuld fortrydelsesret indenfor 14 dage, dog med det eneste forbehold, at varen ikke er blevet beskadiget. Har du modtaget en vare, og fortrudt dit køb, kontakt os altid på: +452043 0638 eller contact@kemnitz.dk inden du sender en eventuel vare retur. Returvarer, der ikke er indgået aftale for, afvises.

.

.

.

—- KEMNITZ ApS —-

Medlem af DKAU (Dansk Kunst & Antikvitetshandler Union)

&

CINOA (Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d’Art)

Vi ønsker med denne hjemme side at dele vores passion for design og kunsthåndværk af høj kvalitet med vores kunder.
Vi træffes altid pr. telefon eller email.

.

Kemnitz deltager på Internationale udstillinger, bl.a. i Tyskland, Belgien, Sverige og Frankrig og
har kunder i hele verden, hvor interessen for Skandinavisk Design er konstant stigende.

Foruden køb og salg udføres indretninger samt bestillingsarbejder, med henblik på opsøgning af
sjældenheder til samlinger og lignende, da vores kontakt flade er omfattende både i ind- og udland.
Omvendt kan vi også videreformidle hele samlinger eller enkeltstykker i fuld diskretion, eller
opkøbe efter ønske.


Kemnitz ApS, tidligere kendt som ”Liebhaveren” blev åbnet som antik/moderne forretning i Espergærde, i
det nordlige Sjælland i efteråret 1995 af Ulrik Kemnitz, som fortsat den dag i dag er
ejer af Kemnitz ApS.

Det var passionen og omgangen med mange forskellige kunstgenstande på arbejdet i et auktionshus,
der resulterede 
i springet fra fast indkomst til åbningen af forretningen som selvstændig.

Efter opstartsårene blev forretningen mere og mere baseret på eksport af skandinavisk kunstindustri,
hvorefter ideen om at have en fysisk forretning med åbningstider blev udfaset, og forretningsdelen
blev herefter lejet fra, mens lageret blev brugt som udgangspunkt for driften af firmaet.

Forkærligheden for skandinavisk kunstindustri, design, samt kunst er kærnen i virksomheden og
jagten på unikke genstande det essentielle for den fortsatte drift af Kemnitz ApS.

Man kan bese forretningen pr. forudgående aftale eller på messer.

Handelsbetingelser og Vilkår

PAYMENT TERMS. Payment for requested item(s) can be made via use of a credit card listed under our “accepted credit cards”, and bank transfer. Payment for your items will be withdrawn as soon as your order is shipped or picked up at our location. All customers who pay with credit card, are subject to validation control, and we reserve the right to delay an order, if we think that extended validation control is required.

PAYMENT CARDS AND CURRENCIES. We accept the following payment cards: Visa, Visa/Dankort, MasterCard, American Express. Ve accept the following currencies: DKK, SEK, NOK, EUR, GBP, and USD.

FORTRYDELSESRET. We always offer 14 days cancelation policy after received payment, as long as the item has not been damaged or mistreated. Have you received an item and regret your purchase, please contact us: +452043 0638 or contact@kemnitz.dk before you return the item in question. Returned items that have not gone through a return agreement beforehand, will be declined.

.

.

.

KEMNITZ ApS.

Member of DKAU (Dansk Kunst & Antikvitetshandler Union)

&

CINOA (Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d’Art)

With this site, we wish to share our passion for design and crafts of high quality with our clients.
We are always available by phone or email.


Kemnitz ApS., formerly known as “Liebhaveren” was opened as antique/design gallery in Espergærde, in
Northern Zealand in the autumn of 1995 by Ulrik Kemnitz (- still running and owner of Kemnitz ApS..)

It was the passion of dealing with many different art objects working at an auction, that resulted in the leap from fixed income to the opening of the business as an independent.
After the first years the business was more and more based on export of Scandinavian art industry, and the idea of having a physical business with opening hours was phased out. The warehouse/showroom and exhibitions are now basic elements for the daily operation of the company.

The love of Scandinavian arts, design, and crafts is the core of the company, and the
search for unique pieces is essential for the continued operation of Kemnitz ApS.
Inspection of showroom/warehouse upon prior agreement.