Dansk snedkermester

Dansk snedkermester, pair of lounge chairs, Denmark, c. 1940-50, upholstered in australian lambskin.

Design: Dansk snedkermester

Year: 1940-50

Producer:  Dansk snedkermester

Labels/marks: –

Materials: stained beech legs, upholstered in australian lambskin

Price:  8.000 €

Measurements: H: W: D: