Åbning af “Kemnitz” i Espergærde, Nordsjælland.

Velkommen til åbning af forretningen Kemnitz, Kemnitz ApS. v./Ulrik Kemnitz

Lørdag den 20. januar 2018 kl 14-17         På Mørdrupvej 7, 3060 Espergærde,

Hos Kemnitz kan man købe og sælge Vintage design,  Arkitekttegnede møbler, Moderne belysning, Tæpper, Kunst og Kunsthåndværkfortrinsvist fra første halvdel af 1900 tallet, og man vil blandt andet finde design ikoner af Hans J. Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm og Finn Juhl, men også ting fra en lang række mindre kendte arkitekter, designere og snedkermestre.

Ulrik Kemnitz åbnede i 1995 ”Liebhaveren” som antik/moderne forretning i Espergærde i Nordsjælland, men har de seneste år markedsført sin forretning fra hjemmesiden www.kemnitz.dk.

Desuden har han gennem årene udstillet på adskillige internationale messer i Tyskland, Belgien og Frankrig.

Ulrik Kemnitz er medlem af DKAU (Dansk Kunst og Antikvitets Handler Union),

I flere år har Ulrik deltaget som ekspert og opkøber i programmerne Antikduellen, Guld på Godset samt Guld i Købstæderne på DR1

Forretningen vil have åbent efter aftale.
Med venlig hilsen / Kind regards
Ulrik Kemnitz

Atypisk fotoshoot 21/08-2016 / atypical photoshoot

Jeg legede med tanken om nogle mere atypiske omgivelser til et udendørs fotoshoot, og valgte at tage ud og teste ideen 🙂 /

I had an idea about trying out some more atypical settings for an outdoor photoshoot, and I chose to head out and test it 🙂

DSC_7464DSC_7480DSC_7496

DSC_7471DSC_7482DSC_7512

DSC_7476DSC_7490DSC_7514

DSC_7484DSC_7492DSC_7527

DSC_7502DSC_7535

DSC_7509DSC_7531

DSC_7505

DSC_7551

April/Maj 2016

Så er det igen sæson for “Guld i Købstæderne”, programmet på DR1, om forskellige danske købstæder, og hvilke skatte der gemmer sig der. Som sædvanligt dukker der sjove og anderledes ting op og et par køb er det også blevet til. Programmerne vises i juni 2016.

IMG_3810 IMG_3718 IMG_3802 IMG_3799 IMG_3805

IMG_3801 IMG_3693 2 IMG_3701 IMG_3712 IMG_3807

IMG_3812 IMG_3694 IMG_3723 IMG_3796 IMG_3714

IMG_3814 IMG_3697 IMG_3726 IMG_3797

‘Mågestole’ af Arne Jacobsen, 18 februar, 2016.

For at finde nogle tilsvarende moderne samt stilrent og ikonisk designomgivelser til Arne Jacobsens Mågestole, blev de taget med ud til Dragør hvor både Øresundsbroen og vindmølleparkerne skaber nogle skønne rammer for et photoshoot i naturen!

2006-02-18 07.00.07 2006-02-18 07.06.54 2006-02-18 07.08.18

2006-02-18 07.11.06 2006-02-18 07.13.10 2006-02-18 07.14.23

2006-02-18 07.14.45 2006-02-18 07.20.24 2006-02-18 07.21.05

Wegner, Juhl, Thonet, Lassen, Salto tabt i efterårsblade, 30 oktober 2015/ Wegner, Juhl, Thonet, Lassen, Salto lost in autumn leaves, october 3[collums]0, 2015.

DSC_4847DSC_4861DSC_4825

DSC_4824DSC_4828DSC_4833

DSC_4849DSC_4862DSC_4863

DSC_4855DSC_4835DSC_4864

Tilbage til Naturen 10/09-2015 / back to nature

Idag gik jeg tur med nogle stole og lod dem snuse til den natur de engang kom fra 🙂 /

Today I took some chairs for a walk and let them sense the nature they once came from 🙂

2006-01-01 04.23.32 2006-01-01 04.25.02 2006-01-01 07.58.14

2006-01-01 07.59.14 2006-01-01 03.57.36 2006-01-01 03.52.08

2006-01-01 04.00.53 2006-01-01 03.48.56 2006-01-01 02.19.21

2006-01-01 02.18.24 2006-01-01 02.17.16 2006-01-01 02.10.25

2006-01-01 02.07.55 2006-01-01 01.54.52 2006-01-01 03.49.34

2006-01-01 04.15.15 2006-01-01 02.08.56 2006-01-01 02.14.59

2006-01-01 01.54.28 2006-01-01 02.05.59 2006-01-01 02.18.32

2006-01-01 04.16.25 2006-01-01 04.21.12 2006-01-01 04.26.58

Mandag d. 07/09-2015

Så er vi igen med i Antikduellen, -se nedenstående invitation til deltagelse på auktionsdagen.

Vær med i DRs ’Antikduellen’

DR er i gang med optagelserne til en ny omgang af ’Antikduellen’, og du kan være med til finaleauktionen, der afgøres på Svendborg Auktionerne søndag d. 13. september.

Kaj Bojesen, Kähler og Wegner er der. Men også en gammel fransk vinreol, et antik strengeinstrument og et par orientalske opiumsbeholdere. Det og meget mere kommer under hammeren, når DR inviterer til de afsluttende optagelser af Antikduellen søndag d. 13. september fra kl. 11 på Svendborg Auktionerne.

Her vil seks af landets dygtigste antikhandlere duellere to og to om at få de bedste hammerslag på deres genstande. Du kan byde med og være med til at afgøre, hvem der trækker sig sejrrigt ud af duellerne.

Vært på programmet er Mette Bluhme Rieck, der ser frem til optagelserne:

Om man er til dansk design, fine antikviteter eller sjældne retrofund, kan vi garantere noget for alle. Og har man ikke nerver til at byde med, er man stadig meget velkommen til at dukke op for spændingens skyld.

Forud for de tre afsluttende antikdueller har de seks deltagere hver opkøbt antikviteter og retrofund for 30.000 kr. rundt om i landet. Kataloget med over 100 genstande kan allerede ses på Svendborg Auktionernes hjemmeside, så man kan udvælge nogle favoritter. Overskuddet fra auktionerne går til velgørende formål.

DRs optagelser bliver brugt i den nye omgang Antikduellen, som bliver sendt fra d. 16. november kl. 18.00 på DR1 og fem uger frem. De tre hold, der duellerer d. 13. september er:

Lis Messmann, indehaver af antikvitetsbutikken Staarup Hovedgaard, og Kristian Ry fra Brugtvareterminalen i Aarhus.

Margit Damgaard, der driver butikken Damgaard-Lauritsen Antik i Odense, og Lasse Franck, indehaver af butikken Refurniture i Randers.

Ulrik Kemnitz, der har onlinebutikken kemnitz.dk, og Sofie Frøkjær, som driver Refurniture i Randers.

 For yderligere oplysninger kontakt venligst redaktionssekretær Anne Mette Lorentzen på 28 54 72 90.

April / May 2016

Yet again, it has been time for doing some tv-shooting at “Guld i Købstæderne”, where treasures are found at different locations in Denmark. Also this time I managed to buy a few interesting objects. It will be shown in june 2016 on DR1.

IMG_3810 IMG_3718 IMG_3802 IMG_3799 IMG_3805

IMG_3801 IMG_3693 2 IMG_3701 IMG_3712 IMG_3807

IMG_3812 IMG_3694 IMG_3723 IMG_3796 IMG_3714

IMG_3814 IMG_3697 IMG_3726 IMG_3797

‘Seagul chairs’ by Arne Jacobsen. February 18th, 2016.

In order to find some matching modern- as well as stylish and iconic surroundings for the Seagul chairs by Arne Jacobsen, they were brought to the coast of Dragør where the Öresund bridge and the windmill farms form a lovely scenery for this photoshoot out in the nature.

2006-02-18 07.00.07 2006-02-18 07.06.54 2006-02-18 07.08.18

2006-02-18 07.11.06 2006-02-18 07.13.10 2006-02-18 07.14.23

2006-02-18 07.14.45 2006-02-18 07.20.24 2006-02-18 07.21.05

[/collums]

Back to Nature 10/09-2015

Today, I walked some chairs and let them sniff the nature they once came from 🙂

2006-01-01 04.22.06 2006-01-01 04.24.26 2006-01-01 07.58.14 2006-01-01 07.59.14 2006-01-01 03.57.36 2006-01-01 03.52.08add content here

2006-01-01 04.00.44 2006-01-01 03.49.34 2006-01-01 02.19.21 2006-01-01 02.18.15 2006-01-01 02.17.16 2006-01-01 02.10.25

2006-01-01 02.07.55 2006-01-01 01.54.28 2006-01-01 03.48.562006-01-01 02.09.292006-01-01 02.14.462006-01-01 04.23.32

2006-01-01 04.21.12 2006-01-01 02.18.32 2006-01-01 02.17.16 2006-01-01 01.54.52 2006-01-01 02.05.59 2006-01-01 02.12.54

Mandag d. 07/09-2015

Now we are back at the DR1 tv program, “Antikduellen”, where we compete to make the best findings. Below, please find an invitation to participate at the auction.

Skærmbillede 2015-09-07 kl. 11.06.03

Join the DR 'Antique duel'

DR is currently shooting a new round of 'Antique duel', and you can be in the final auction, 
which takes place at Svendborg auctions Sunday. Sept. 13.

Kay Bojesen, Kähler and Wegner, But also an old French wine rack, an ancient stringed 
instrument and a few oriental opium containers. That and more coming under the hammer when DR invite to the final recordings of Antique duel on Sunday. Sept. 13. at 11.00 in Svendborg 
auctions.

Here, six of the country's best antique dealers dueling pairs to get the best auction result 
of their bought items. You can bid and help to determine who retires victoriously.

The host of the program is Mette Bluhme Rieck, who is looking forward to filming:

- Whether one is for Danish design, fine antiques or rare retro findings, we can guarantee 
something for everyone. And if you haven't got the nerve to bid, you are still very welcome to show up for the fun of it.

Prior to the three final antique duels, the six participants each bought antiques and retro 
findings for 30,000 kr. Around the country. Catalog with over 100 items can already be seen at the Svendborg Auctions website, where you can pick out some favorites. The proceeds from the 
auctions go to charity.

DR recordings being used in the new edition of the Antique duel, sent from 16 of November at. 18.00 on DR1 and the coming five weeks. The three teams that duel on September 13 are:

Lis Messmann, owner of antikvitetsbutikken Staarup Manor, and Kristian Ry from Used goods 
terminal in Aarhus.

Margit Damgaard, who runs the shop Damgaard-Lauritsen Antik in Odense, and Lasse Franck, owner of the store Refurniture in Randers.

Ulrik Kemnitz, who has the online store kemnitz.dk and Sofie Frøkjær which operates 
Refurniture in Randers.

 For further information please contact editor Anne Mette Lorentzen 28 54 72 90th